Elektrické paralyzéry jsou opředené řadou mýtů a zavádějících informací. Toto jsou ty hlavní.

Mýtus č. 1: Vysoké napětí = síla

Je to především proud, nikoliv napětí, co dělá paralyzér efektivním. Tedy především ampéry, ne volty. Proud většiny značkových paralyzérů je ale stejný (cca 3 mA – bezpečný proud), takže hodnotu napětí lze pro základní srovnání jejich produktů použít.

Mýtus č. 2: Okamžitě po doteku paralyzérem se zasažený skácí k zemi

Možná jste to viděli ve filmu - sebemenší dotek a okamžitý pád na zem. Až tak rychle to ale nefunguje. Pro tento efekt (ztráta rovnováhy) je potřeba přiložit paralyzér na cca 5 vteřin. Kratší zásah má spíše odstrašující účinek, nebo může způsobit svalové křeče.

Mýtus č. 3: Pokud se dotknu osoby zasažené paralyzérem, dostanu ránu

Lidé se bojí, že elektrický proud ze zasažené osoby může přejít na ně nebo na jiného člověka. Není to pravda. Veškerá energie je absorbována ve svalech protivníka.

Mýtus č. 4: Paralyzéry a tasery jsou totéž

Výraz paralyzér a taser je velmi často zaměňovaný. Paralyzérům se nesprávně říká tasery a naopak. Jedná se však o dva rozdílné přístroje. Více informací najdete v článku Rozdíl mezi paralyzérem a taserem.

Mýtus č. 5: Paralyzéry nefungují

Nic není dokonalé. Jsou momenty, kdy je účinek paralyzéru omezený (lidé pod vlivem některých drog, lidé s psychickou poruchou apod.), ale přesto se jedná o jeden z nejefektivnějších obranných prostředků. Např. v USA jsou tyto přístroje oblíbené už několik desítek let a pro mnoho Američanů jsou už naprostou samozřejmostí.