Elektrický systém lidského těla

Máme tendenci přemýšlet o elektřině jako o něčem škodlivém pro naše tělo. Pokud do nás udeří blesk nebo strčíme prsty do elektrické zásuvky, proud nás může zranit nebo dokonce zabít. Ale v menších dávkách je elektřina neškodná. Vlastně je to jeden z nejdůležitějších elementů našeho těla. Ve skutečnosti potřebujeme elektrickou energii.

Když chceme například udělat sendvič, náš mozek posílá elektrickou energii do nervových buněk ve svalech v paži. Elektrický signál říká nervové buňce, aby do svalové buňky odeslala neurotransmiter - komunikační chemikálii. Ta informuje sval, aby se smrštil nebo roztáhl správným způsobem. Když uchopíme hotový sendvič, citlivé nervové buňky v ruce pošlou elektrickou zprávu do mozku a řeknou nám, že je teplý. Když do něj kousneme, naše ústa vyšlou signály do mozku, aby nám řekly, jak sendvič chutná.

Různé části našeho těla tak využívají elektrickou energii ke vzájemné komunikaci. Vlastně to hodně připomíná telefonní síť nebo internet. Specifické dávky elektrické energie jsou přenášeny přes "dráty", aby poskytovaly jasné zprávy.

Paralyzér - narušení systému

Základní myšlenkou paralyzéru je narušit tento komunikační systém. Paralyzéry vytvářejí vysokonapěťový elektrický náboj s malým proudem. Zjednodušeně to znamená, že náboj má hodně energie, ale ne tolik intenzity. Když použijeme paralyzér proti protivníkovi, přiložíme elektrody a stiskneme spoušť, výboj přejde do jeho těla. Protože má vysokou energii, projde oděvem a kůží. Ale se svými cca 3 mA není výboj dostatečně intenzivní, aby poškodil tělo protivníka (pokud nebude aplikován dlouhou dobu).

Nicméně v nervovém systému protivníka se nahromadí mnoho zmatených informací. To způsobí, že se stane několik věcí:

  • Dojde k promíchání s elektrickými impulsy v mozku útočníka. Je to jako pustit proud do telefonní linky - telefonáty se stanou kvůli šumu obtížně srozumitelné. Spojení je narušeno a pro protivníka je teď velmi těžké ovládat své svaly. Je částečně paralyzovaný. Dočasně.
  • Proud může být generovaný s takovou pulzní frekvencí, která napodobuje elektrické impulsy lidského těla. V tom případě bude elektrický výboj paralyzéru "informovat" svaly útočníka, aby začaly horečně a zmateně fungovat. Signál však nesouvisí s žádným konkrétním pohybem. Cílem je vyčerpat protivníkovy energetické rezervy a oslabit jej.

Celé je to o tom, že bránit se paralyzérem znamená použít elektrický proud na svaly a nervy protivníka. A protože svaly a nervy jsou na celém těle, je v podstatě jedno, kam paralyzér přiložíme.

Text je volným překladem části článku How Stun Guns Work z webu Howstuffworks.com