Obranný sprej je chemický prostředek pro sebeobranu. Obvykle se jedná o tlakovou nádobku s tryskou, přičemž existují různé formy, jako je přímý střik (proud, tekutá střela), clona, pěna nebo gel.

Sprej může obsahovat jednu z těchto látek, popřípadě jejich kombinaci:

OC (pepřový sprej) - Pravděpodobně nejrozšířenější a nejběžnější druh obranného spreje. OC znamená oleoresin capsicum. Aktivní složkou je kapsaicin, který je získávaný z pálivých paprik. Dalšími složkami jsou především plniva. Kapsaicin není rozpustný ve vodě. Kontakt s touto látkou způsobuje dočasné oslepnutí, dušnost, dráždivý kašel a silné pálení pokožky. Nejbolestivější je zásah očí. Účinek je okamžitý.

CS (slzný sprej) - Lze použít samostatně, nebo v kombinaci s OC. CS znamená chlorbenzalmalondinitril. Tato látka je chemického původu. Účinky jsou podobné jako u OC. Při zasažení obličeje dochází k intenzivnímu pálení očí, dýchacím potížím (dávení, dráždivý kašel) a případně i žaludeční nevolnosti.

CN - Další forma slzného plynu. CN znamená chloracetofenon. Jedná se o starší látku, která byla prakticky nahrazena CS (účinky jsou velmi podobné).