Mnoho lidí zaměňuje slova paralyzér a taser, aniž by si uvědomovali, že mezi těmito dvěma přístroji je značný rozdíl.

Paralyzéry a tasery se liší v různých věcech, z nichž nejdůležitější je asi vzdálenost, na kterou mohou být použity. Zatímco taserem lze střílet na dálku, paralyzér vyžaduje vždy přímý kontakt s protivníkem. Obě zařízení pak zneškodňují útočníka silným elektrickým šokem - v tom jsou si podobné.

Co je to paralyzér?

Paralyzér má dvě nebo více elektrod, které jsou k němu připevněny a kterými po aktivaci prochází elektrický proud. Přiložením těchto elektrod na tělo protivníka (přímo na pokožku nebo i přes oděv) jej vystavíme elektrickému šoku. Paralyzér nefunguje na dálku. Elektrické paralyzéry jsou v Česku legální.

Co je to taser?

Taser je střelná zbraň, která vystřeluje elektrody směrem na cíl. Tyto elektrody jsou propojené se samotným přístrojem a jejich tvar je takový, aby pronikly přes oděv (případně pokožku) do těla protivníka. Taser je použitelný na dálku až 10 m. Tasery nejsou v Česku legální. 

Rozdíl mezi paralyzérem a taserem - infografika