Základné pojmy súvisiace s paralyzérmi a obrannými prostriedkami:

Elektrický paralyzér

Paralyzér (někdy také paralyzátor nebo gramaticky nesprávně paralizér) je elektrický přístroj, který má zneškodnit útočníka silným elektrickým šokem. Jeho konstrukce je založená na dvou transformátorech zvyšujících napětí baterie na řády stovek tisíc až několika milionů voltů. Výstupní hodnota proudu však zůstává nízká, takže elektrický výboj protivníka pouze dočasně ochromí, ale nezpůsobí mu trvalé následky. Elektrické paralyzéry jsou v ČR považovány za obranné prostředky, nikoliv za zbraně. Jejich držení a použití v souladu se zákonem je legální (od 18 let).

Pepřový sprej

Pepřový sprej (nebo také pepřák, kasr, slzný sprej nebo obranný sprej) je zařízení vystřikující účinnou látku ve formě aerosolu, jejímž úkolem je dočasně paralyzovat, případně oslepit útočníka. Touto látkou bývá většinou capsaicin - rostlinný alkaloid získávaný z chilli papriček. Pepřové spreje jsou účinné proti lidem i zvířatům. V České republice jsou legální.

Teleskopický obušek

Teleskopický obušek neboli teleskop je ruční úderná zbraň, která se skládá ze tří do sebe zasunutých kovových trubek. Rychlým švihem zápěstím se jednotlivé části obušku vysunou do plné velikosti, úderem na špici se pak složí zpět. Na rozdíl od paralyzéru nebo pepřového spreje předpokládá použití teleskopického obušku určitou fyzickou dispozici.

Taser

Taser je z neinformovanosti často zaměňován za paralyzér, jedná se ale o úplně jiný přístroj. Stejně jako paralyzér sice používá elektrický výboj k ochromení protivníka, jenže na rozdíl od něj vystřeluje dvě malé šipky, které za sebou vlečou ocelové dráty. Česká legislativa označuje tasery za střelné zbraně kategorie A, jejichž používání a držení je možné jen na zvláštní povolení (de facto pouze ozbrojenými složkami).

Nutná obrana

Nutná obrana je okolností vylučující protiprávnost trestného činu. Platí, že čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem (§ 29 trestního zákoníku). Jedná se o obranu proti nevyprovokovanému útoku, tedy proti násilnému jednání ohrožujícímu zdraví, život či majetek. Není rozhodující, zda jde o útok proti vlastní osobě nebo osobám jiným. Obrana může být silnější než útok, ne však zcela zjevně nepřiměřená způsobu jeho provedení. Použití paralyzérů nebo jiných obranných prostředků musí být vždy v souladu s principy nutné obrany a krajní nouze.

Krajní nouze

Stav krajní nouze je okolností vylučující protiprávnost trestného činu. Platí, že čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem (§ 28 trestního zákoníku). Jedná se o obranu proti nebezpečí, ne proti útoku. Situace musí být taková, že toto nebezpečí nelze za daných okolností odvrátit jinak a vzniklé následky jsou menší než ty, které hrozily. Použití paralyzérů nebo jiných obranných prostředků musí být vždy v souladu s principy nutné obrany a krajní nouze.