Musíte-li paralyzér použít, držte jej pevně a elektrody (hroty) namiřte proti protivníkovi. Stiskněte vypínač a přiložte elektrody na tělo útočníka. Cílovou oblastí by měly být partie, které jsou méně pohyblivé – např. krk, ramena, prsa, břicho nebo kyčle. Málo vhodné je mířit na ruku nebo nohu, kterou může útočník rychle uhnout.