Ne. Paralyzéry patří mezi nesmrtící obranné prostředky, které slouží pouze k dočasnému ochromení protivníka. Elektrický paralyzér disponuje vysokým napětím v řádech milionů voltů, ale jen několika málo miliampéry proudu (zpravidla kolem 3 mA – tzv. bezpečný proud), takže jeho výboj nezpůsobuje žádné trvalé následky.