Základním úkolem paralyzéru je narušit komunikační systém v lidském těle, který funguje na bázi slabých elektrických impulzů. Elektrické paralyzéry vytvářejí vysokonapěťový elektrický náboj s malým proudem. Tento náboj přejde do těla protivníka. Díky vysokému napětí dokáže projít oděvem a kůží, kvůli nízkému proudu ale není tak intenzivní, aby mohl způsobit trvalé poškození. V nervovém systému zasažené osoby se ale nahromadí množství zmatených informací a tato osoba je dočasně paralyzována.

Použití po dobu 1 – 2 s přivodí protivníkovi bolest, svalovou křeč a pocit omámení. Po zásahu trvajícím 3 sekundy a déle dochází ke ztrátě rovnováhy (pád na zem) a svalové kontroly, zmatenosti a dezorientaci. Tento stav může odeznívat i několik minut.