FAQ

Otázky a odpovědi týkající se elektrických paralyzérů

Co je to paralyzér? 
 
Paralyzér je ruční, bateriemi napájený přístroj, který vydává silný elektrický proud určený k dočasnému ochromení svalového a nervového systému útočníka. Podle zákonů ČR se nejedná o zbraň, ale o obranný prostředek. Každý paralyzér má na svém konci dva hroty, mezi kterými probíhá elektrický proud. Po stisknutí spouště a přiložení hrotů na tělo útočníka - ať už přímo nebo přes vrstvu oděvu - vniká proud do jeho svalů a způsobuje silnou bolest, okamžitou dezorientaci a ztrátu rovnováhy. Působením vysokého napětí dochází k narušení neurologických impulsů, které řídí pohyb svalů. Celý zásah trvá několik sekund, ale může agresora zneškodnit na mnoho minut. I když je výstupní napětí paralyzéru extrémně vysoké (až miliony voltů), hodnota proudu je naopak velmi nízká (nejčastěji kolem 3 mA), a proto nedochází k trvalému poškození organismu zasažené osoby. Přesto je nezbytně nutné používat tento obranný prostředek, rozumně, obezřetně a v souladu se zákonem. Paralyzéry jsou považovány za jedny z nejúčinnějších prostředků moderní sebeobrany. Jejich obliba v současnosti strmě stoupá. 
 
 
Jaké druhy paralyzérů se nejčastěji používají? 
 
Existují různé druhy a velikosti paralyzérů. Kromě klasických osvědčených tvarů jsou to mini paralyzéry, elektrické obušky, paralyzéry ve tvaru svítilny nebo pera a speciální druhy, jako je například paralyzující vycházková hůl. Při výběru typu je dobré vycházet z toho, kdo a k jakým účelům bude přístroj používat. Profesionál z bezpečnostní agentury zvolí pravděpodobně elektrický obušek, pro ženu bude naopak vhodnější některý z mini paralyzérů, případně malé paralyzující pero.
 
 
Je paralyzér legální? 
 
Ano, paralyzéry jsou v České republice zcela legální a pořídit si je může každý plnoletý občan. Naše legislativa je v tomto směru poměrně liberální a nepovažuje paralyzér za zbraň, ale za obranný prostředek. Používání elektrických paralyzérů však musí být v souladu s platnými zákony a principy nutné obrany a krajní nouze.

(POZOR! Nezaměňovat pojmy paralyzér a taser. Taser je střelná zbraň kategorie A, jejíž držení a používání není v ČR povoleno.)
 
 
Je paralyzér smrtící? 
 
Ne. Paralyzéry jsou nesmrtící obranné prostředky, které slouží pouze k dočasnému ochromení útočníka. Elektrický paralyzér disponuje vysokým napětím v řádek stovek tisíc až milionů voltů, ale jen několika miliampéry proudu (zpravidla přibližně 3 mA – tzv. bezpečný proud), takže jeho použití nezpůsobuje žádné trvalé následky. 
 
 
Na jakém principu paralyzér funguje? 
 
Paralyzér působí na svalový a nervový systém. Vyšle elektrický výboj do svalů útočníka, což způsobí rychlou ztrátu jejich energie a současně přerušení neurologických impulsů, které řídí svalový pohyb. Dojde k dezorientaci a ztrátě rovnováhy. Útočník bude několik minut zmatený a pasivní. Bleskové půlsekundové použití paralyzéru způsobí bolest, úlek a svalovou kontrakci, což většinou postačí pro odstrašení protivníka. Použití po dobu 1 – 2 s přivodí útočníkovi bolest, svalovou křeč, pocit omámení a velmi pravděpodobně také pád na zem. Necháte-li paralyzér účinkovat 3 sekundy a déle, dojde ke ztrátě rovnováhy (pád na zem) a svalové kontroly, zmatenosti a dezorientaci. Tento stav bude deznívat minimálně několik minut. 
 
 
Jak se paralyzér správně používá? 
 
Musíte-li paralyzér použít, držte jej pevně a elektrody (hroty) namiřte proti protivníkovi. Stiskněte vypínač a přiložte elektrody na tělo útočníka. Cílovou oblastí by měly být partie, které jsou méně pohyblivé – např. krk, ramena, prsa, břicho nebo kyčle. Málo vhodné je mířit na ruku nebo nohu, kterou může útočník rychle uhnout. 
 
 
Jak je důležité napětí paralyzéru? 
 
Obecně platí, že čím je vyšší napětí (počet voltů) paralyzéru, tím je přístroj účinnější – není to ale jediné měřítko. Důležité je také doručení elektrického proudu. Paralyzér s nižším napětím, ale dobrým doručením může být často účinnější než méně kvalitní neznačkový výrobek s velmi vysokou voltáží. V našem e-shopu proto najdete pouze nejkvalitnější značkové produkty ZAP, Streetwise a Omega, které patří k absolutní světové špičce. 
 
 
Dojde při doteku útočníka ke zpětnému výboji? 
 
Ne. Elektrický proud je absorbován ve svalech zasažené osoby a dále se nešíří. Pokud se Vás útočník dotkne ve chvíli, kdy na něj paralyzér působí, neutrpíte zpětný výboj. Neváhejte proto s použitím ani v případě, že jste s protivníkem v přímém kontaktu. 
 
 
Působí paralyzér i přes oblečení? 
 
Určitě ano. Všechny naše paralyzéry jsou konstruovány tak, aby byly dobře účinné přes jakékoliv běžné oblečení. Překážkou pro elektrický výboj není ani kožená bunda nebo jiný silnější oděv. 
 
 
Působí paralyzér také na útočníky pod vlivem alkoholu nebo drog? 
 
Ano, paralyzér lze úspěšně použít také proti útočníkům, kteří jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných látek. Konkrétní účinek se však někdy může částečně lišit. 
 
 
Může být paralyzér použitý vícekrát? 
 
Ano. Paralyzér může být použitý opakovaně, proto je vhodným obranným prostředkem i proti více útočníkům. Nezbytnou podmínkou je dobře nabitá baterie. 
 
 
Je vhodnější paralyzér nebo pepřový sprej? 
 
Oba výrobky mají své výhody a nevýhody. Paralyzér lze použít pouze v úzkém kontaktu s útočníkem, naproti tomu u spreje můžete dodržet bezpečnou vzdálenost. Pepřový sprej je nutné nastříkat do oblasti obličeje, ale paralyzér účinkuje kdekoliv na těle. Účinnost spreje může být ovlivněna počasím, účinnost paralyzéru délkou kontaktu. Doporučuje se používat oba prostředky a nespoléhat pouze na jeden druh obrany.
Výrobci
Doprava zdarma

Doprava zdarma pro objednávky od 3500 Kč

Poštovné pro ostatní objednávky už od 59 Kč

> více informací

Paralyzér

Elektrický paralyzér je moderní obranný prostředek ochromující a zneškodňující útočníka extrémně silným elektrickým výbojem o síle několika set tisíc až milionů voltů. Paralyzéry jsou dnes považovány za nejúčinnější způsob sebeobrany, ochrání nejen před útokem člověka, ale také zvířete. Jsou použitelné i přes silnou vrstvu oblečení a jejich účinek je možné dávkovat. Světelný a akustický efekt elektrického výboje paralyzéru je často dostačující pro odstrašení protivníka. Elektrické paralyzéry jsou v ČR legální.

Jazykové verze